Sympozium 2022
přednášky přednášející
Sukulenty Západní Afriky Ernst Specks (Německo)
Málo známá naleziště rodu Mammillaria Thomas Linzen (Německo)
Sukulenty Zambie Petr Pavelka
Flóra peruánského pobřeží Zlatko Janeba
Tradiční pražské sympozium se uskutečnilo 26.března 2022 v přednáškovém sále Městského úřadu Prahy 8 Libně v ulici U Meteoru 6/147.
Úvodní slovo měl předseda pražského spolku Ivan Běťák . Informoval o dění a novinkách SČS PKS.
Programem a organizací sympozia nás provázel Lubomír Berka .
Lubomír Berka prezentoval sté výročí pražského spolku.
Jednotlivé přednášky jsou nahrány díky Karlu Halbichovi a budou k dispozici ve spolkové knihovně.
Sukulenty západní Afriky - Ernst Specks (Německo)

První přednáškou zahájil Ernst Specks .
Pečlivě připravená přednáška z oblasti zápdní části Afriky kolem Niérie nás zavedla
do málo navštěvovaných lokalit sukulentů .
Překladu se zhostil Petr Pavelka .
Málo známá naleziště rodu Mammillaria - Thomas Linzen

Druhá přednáška od Thomase Linzena nám umožnila se podívat na místa kam kaktusáři často nevyráží. Výskyt rodu Mammillaria na karibských ostrovech , Guatemaly a jiných odlehlých míst , kde mamilárie rostou.Viděli jsme i další zajímavosti z výskytu mamilárí. S překladem statečně zápolila paní , která nebyla připravená na latinká jména rostlin .
Sukulenty Zambie - Rikus van Veldhuisen - Petr Pavelka

Přednášku Sukulenty Zambie připravil Rikus van Veldhuisen , nemoc mu ale znemožnila přijed do Prahy a tak tuto přednášku prezentoval Petr Pavelka , který se této cesty také zúčastnil. Zambie není tak vyschlá jako jih Afriky kam míří většina expedic sukulentářů . Rikus van Veldhuisen je specialista na euforbie a tak jsme mohli vidět velké množskví těchto rostlin . Byly ale k vidění i jiné rostliny jako ceropegie , banány nebo ipomea .
Flóra peruánského pobřeží - Zlatko Janeba

Velmi pěknou přednášku měl Zlatko Janeba Flóra peruánského pobřeží .
Opět málo navštěvované lokality kaktusů . Viděli jsem záplavu pěkných obrázků matukán , oreocereusů a austrocylindroopuncií .


Doprovodný program sympozia .

U pokladny účastníky vítaly pí.Marie Šnajperková a Jana Rácová.
V nabídce byly starší čísla časopisu Kaktusy , poslední čísla Atlasu kaktusů a další kaktusová literatura.


Sympozium je také setkávání přátel .


o nabídku sukulentů a kaktusů se postaral Pavel Heřtus


Ani letos nechyběl s bedničkami tvrdě pěstovaných mrazuvzdorných kaktusů
Alexander Quaiser.

Bylo znát doznívání kovidových opatření a tak letos byla návštěva proti jiným rokům menší.
Nemohl přijed Brendan Burke (Velká Británie) – Chilské extravangance: Copiapoa a další z důvodu covidu , ale náhradní přednáška Zlatka Janeby byla velmi dobrou náhradou. Rikus van Veldhuisen (Holandsko) – Sukulenty Zambie . Připravenou přednášku od Rikuse přednášel Petr Pavelka ,ten se této výpravy zúčastnil . Nahradil tak přednášejícího , který nemohl osobně přijed. Všechny přednášky jsou zaznamenané a budou po zpracování k mání na DVD .Seznam záznamů přednášek najdete na aktualizovaném seznamu v knihovně.

B.S.

foto ze sympozia 2022