Knihovna

Rád bych členům spolku zdůraznil, všem je k dispozici spolková knihovna.
Věnujeme část spolkového rozpočtu na neustálé doplňování knihovny.
Těšíme se na shledání s Vámi v pravidelných dnech
- každé první úterý v měsíci od 16 do 17 hodin (v tento den následuje výborová schůze)
a 3. čtvrtek v měsíci, od 16,30 do 17,30 hodin (následuje přednáška )
Termínovém kalendáři ve věstníku
Knihy a videokazety si lze vypůjčit v knihovně na dobu 1 měsíce anebo poštou na adrese:
Ing. Lubomír Berka, Libice 10, Dobříš, e-mail: Berka.frailea@seznam.cz
Půjčovné 30 + poštovné, zaslání doporučeně, platba přiloženou složenkou při zasílání poštou.
Při žádosti o zapůjčení uvádět své členské číslo (platí pro členy Spolku).
Videotéka již byla převedena na DVD, nabízíme možnost přenechání kopie
cena za 1 DVD je 50 Kč, způsob objednání je stejný jako u knih

Aktualní nabídka knih a časopisů

aktualní nabídka přednášek na DVD

poslední aktualizace 17. února 2020Provoz obnovené knihovny


Naše spolková knihovna je otevřená všem členům, i korespondenčně. Věnujeme část spolkového rozpočtu na neustálé doplňování knihovny. Aktuální stav literatury a DVD je k dispozici na webových stránkách Spolku: http://www.spks.cz/knihovna.html. Těšíme se na shledání s vámi v pravidelných dnech – každé první úterý v měsíci od 16 do 17 hod (v tento den následuje výborová schůze) a 3. čtvrtek v měsíci, od 16.30 do 17.30 hod (následuje přednáška). Nabízíme DVD záznamy z našich přednášek, přednášku Vám vypálíme na DVD a po zaplacení poplatku je vaše na věky. L. Berka - knihovník