Výbor a revizní komise

Výbor Spolku Pěstitelů Kaktusů Sukulentů Praha

Ve smyslu stanov Spolku Pěstitelů Kaktusů Sukulentů Praha proběhla na členské schůzi Spolku dne 20.10.2022 volba výboru na příští čtyřleté období.
Na první schůzi nově zvoleného výboru dne 20.10.2022 byl projednán a volbou potvrzen následující návrh na rozdělení funkcí:

Předseda: Ing. Lubomír Berka - predseda@spks.cz - 605234137 -
Místopředseda: Mgr., Ph.D. Jaroslav Bohata - jednatel@spks.cz - 602206917 -
Místopředseda: Mgr. Petr Pavelka - pavelka@palkowitschia.cz - 603210691 -
Pokladník , evidence členů: Ing. Jana Rácová - evidence@spks.cz - 739085332 -
Garant výstavní části výstav: Mgr. Daniel Haisel, Ph.D.- haisel@ueb.cas.cz - 728 084 301 -
Knihovna: Pavel Tůma - TumaPavel@seznam.cz - 602 784 937 -
Knihovna: Marie Šnajperková - marie.snajperk@centrum.cz - 606223936 -
Vedení archivu: Mgr. Daniel Haisel, Ph.D.- haisel@ueb.cas.cz - 728 084 301 -
Člen výboru pro komunikaci s členy: ing.Jan Mynář - info@spks.cz -
Členové: Ing. Pavel Heřtus - matucana@kakteen.cz - 602151896 -
Členové - revizní komise: Jitka Šornová - j.sornova@seznam.cz - 604 377 355 -
Členové - revizní komise: Petr Zlesák - zlesak.petr@seznam.cz - 721564403 -
Členové - technické zabezpečení: Karel Halbich - karel.halbich@volny.cz - 603760695 -
Členové - zájezdy face book: Jiří Vařečka - jiri.varecka@seznam.cz - 603467696 -
Členové - webové stránky: Bohdan Sochor - bsochor@centrum.cz – 736104130 -


Výbor se schází pravidelně první čtvrtek v měsíci v 17.hodin - v knihovně BZ UK Na Slupi

Revizní komise

Jitka Šornová
Mobilní telefon - 604 377 355
Email - j.sornova@seznam.cz
Petr Zlesák
Mobilní telefon - 721 564 403
Email - zlesak.petr@seznam.cz

Organizace výstav - výstavní část

Mgr. Daniel Haisel, Ph.D.- haisel@ueb.cas.cz - 728 084 301

Prodej rostlin na výstavách

informace na adrese e-mail: - prodej@spks.cz

Webové stránky

Bohdan Sochor
Příspěvky na webové stránky můžete posílat na adresu bsochor@centrum.cz

Face book

Jiří Vařečka
Příspěvky na face book posílejte na adresu
e-mail - jiri.varecka@seznam.cz
https://www.facebook.com/SPKSPraha.cz

Věstník

Příspěvky do věstníku posílejte na adresu:
předseda SPKS: Lubomír Berka, Libice 10, Rybníky, 263 01,
e-mail: predseda@spks.cz
jednatel SPKS: Jaroslav Bohata, 9. května 27, Kozojedy, 281 63,
e-mail: jednatel@spks.com

Časopis a Atlas kaktusů

Žádosti o koupi časopisu Kaktusy a Atlasu kaktusů
Redaktor : Ing. Lubomír Berka - berka.frailea@seznam.cz - 605234137 -
Hospodářka SČSPKS - proch.jana@centrum.cz

Adresa sídla SPKS

Jana Rácová
SPKS Praha
Noutonice 73
Velké Přílepy 252 64

IČ: 00677116

Číslo účtu

4431570257 banka 0100 variabilní číslo - osobní číslo člena spolku .