Výbor a revizní komise

Výbor Spolku Pěstitelů Kaktusů Sukulentů Praha

Ve smyslu stanov Spolku Pěstitelů Kaktusů Sukulentů Praha proběhla na členské schůzi Spolku dne 15.3.2012 volba výboru na příští čtyřleté období.
Na první schůzi nově zvoleného výboru dne 3.4.2012 byl projednán a volbou potvrzen následující návrh na rozdělení funkcí:

Předseda: Ing. Ivan Běťák - betak@volny.cz - 605929930 -
Místopředseda: Mgr. Petr Pavelka - pavelka@palkowitschia.cz - 603210691 -
Místopředseda: Ing. Lubomír Berka - berka.frailea@seznam.cz - 605234137 -
Pokladník: Jana Rácová - janeracova@seznam.cz - 739085332 -
Garant výstav: Vladislav Kašpar - dalida.kaspar@seznam.cz - 723946845 -
Knihovna: Ing. Lubomír Berka - berka.frailea@seznam.cz - 605234137 -
Knihovna: Marie Šnajperková - marie.snajperk@centrum.cz - 606223936 -
Členové: Ing. Vladislav Šedivý - vladsedivy@centrum.cz - 736131855 -
Členové: Karel Halbich - karel.halbich@volny.cz - 603760695 -
Členové: Ing. Pavel Heřtus - matucana@kakteen.cz - 602151896 -
Členové: Jiří Vařečka - jiri.varecka@seznam.cz - 603467696 -
Členové: Petr Zlesák - zlesak.petr@seznam.cz - 721564403 -
Členové: Ing. Vladimír Roubíček - marie.1951@seznam.cz – 720135632 -
Členové: Bohdan Sochor - bsochor@centrum.cz – 736104130 -


Revizní komise

Václav Chadraba
Email - vaclav.chadraba@email.cz


Jiří Vaněk Mobilní telefon - 739287312
Email - botanikvj@seznam.cz

Výbor se schází pravidelně první úterý v měsíci v 17.hodin - v knihovně BZ UK Na Slupi

Webové stránky

Antonín Krejčík a Bohdan Sochor
Příspěvky na webové stránky můžete posílat na adresu bsochor@centrum.cz

Face book

Jiří Vařečka
Příspěvky na face book posílejte na adresu
e-mail - jiri.varecka@seznam.cz

IČ: 00677116

Číslo účtu

4431570257 banka 0100 variabilní číslo - osobní číslo .