Sympozium 2016
přednášky přednášející
Rod Discocactus Miroslav Halfar
Severní oblasti Argentiny Rudolf Slaba
25 let cest po Mexiku a poslední cesty Milan Zachar
Makaronesie versus Omán - příbuznosti sukulentní flory Eduard Chvosta
Madagaskar - Adenia , Pachypodia a další zajímavosti Petr Pavelka
Tradiční pražské sympozium se uskutečnilo 2.dubna v přednáškovém sále Městského úřadu Prahy 8 Libně v ulici U Meteoru 6/147. Úvodní slovo měl předseda pražského spolku Ivan Běťák . Přesunutý termín na dubem neovlivnil návštěvnost sympozia , účast byla hojná. Dále se ujal slova Luboš Berka který uváděl jednotlivé přednášky. Začátek se o několik minut opozdil z důvodu selhání promítací techniky místního sálu . Velké díky patří Karlovi Halbichovi , který operativně přivezl náhradní promítačku. Karel Halbich také jednotlivé přednášky nahrával a budou k dispozici ve spolkové knihovně.
Rod Discocactus - Miroslav Halfar

Program přednášek zahájil Miroslav Halfar
Přednáška mapovala výskyt jednotlivých druhů Discocactusů na celém území výskytu od východu na západ a od severu na jih. Na obrazovém doprovodu byly jednotlivá naleziště rostlin , fotografie z přírody názorně ukazovaly místní podmínky .
Severní části Argentiny - Rudolf Slaba

Druhá přednáška byla složená z několika cest , které uskutečnil Rudolf Slaba po severní Argentině . Nádherné fotografie horské přírody , stráně plné Oreocereusů , Opuncijí , Lobivií a dalších kaktusů severní Argentiny . Zachytil život místních obyvatel horských vesniček , stavební památky a stáda divokých nebo domácích lam .
Mexiko - Milan Zachar

Milan Zachar svojí přednášku složil z jeho cest po Mexiku , které navštěvuje už 25 let. Názorně nám ukázal proměnu krajiny v Mexiku , která se mění před očima .
Proměnou ale prochází i jednotliví kaktusáři , a tak z mladých štíhlých chlapců vyrostli statní junáci.
Měli jsme i možnost vidět několik rostlin jak se proměnily za 25 let pozorování a pěstování .


Makaronesie versus Omán - příbuznosti sukulentní flory - Eduard Chvosta

První sukulentářskou přednášku připravil Eduard Chvosta hlavní zahradník z BZ Praha v Troji. Zaměřil se na oblasti Makaronesie a Ománu kam podnikl několik svých cest za sukulenty. Tyto dvě oblasti jsou v dnešní době odděleny obrovskou oblastí Saharské pouště . Před více jak 6000ti tisíci lety tak nebylo a tyto oblasti byly propojeny savanou. Na fotografiích nám ukázal podobnosti rostlin jednotlivých rodů těchto dvou oblastí . Přednášku zakončil obrázky z cesty po Ománu z pohoří Dhofar.


Madagaskar - Petr Pavelka

Závěrečná přednáška Petra Pavelky nás zavedla na Madagaskar . Cestovatelská přednáška zaměřená na výskyt Pachypodii na Madagskaru mapovala jednotlivé druhy těchto kouzelných rostlin . Zároveň jsme mohli vidět skutečný život lidí na Madagaskaru . Nelehké cestování sukulentářů v chudých oblastech , kde není vše samozřejmostí.


Doprovodný program sympozia .

s nabídkou kaktusů , tilansií a květináčů Pavel Heřtus


o nabídku sukulentů se postaral Petr Pavelka


Pestrou nabídku sukulentů nabízel Jaroslav Hušner ,

Diskokaktusy a novinky od Miroslava Halfara

Letošní sympozium se opět vydařilo a mohli jsme vidět pěkné přednášky předních cestovatelů a pěstitelů oblíbených rostlin .
Všechny přednášky jsou zaznamenané a budou po zpracování k mání na DVD .Seznam záznamů přednášek najdete na aktualizovaném seznamu v knihovně.

B.S.

foto ze sympozia 2016