Sympozium 2014
přednášky přednášející
Litopsy v přírodě Dr.Harald Jainta - Německo
Průřez zajímavými rody kaktusů Ute a Hans Fröhningovi - Německo
Asclepiadaceae na 3D Ute a Hans Fröhningovi - Německo
Rod Wigginsia Jaroslav Vích - Česko
Tradiční pražské sympozium se uskutečnilo 29.března v přednáškovém sále Městského úřadu Prahy 8 Libně v ulici U Meteoru 6/147. Úvodní slovo měl předseda pražského spolku Ivan Běťák . Informoval o dění a novinkách SČS PKS. S programem a organizací sympozia nás seznámil Vladislav Šedivý . Jednotlivé přednášky jsou nahrány díky Karlu Halbichovi a budou k dispozici ve spolkové knihovně.
Litopsy v přírodě - Dr.Harald Jainta

Program přednášek zahájil host z Německa Harald Jainta.
Pro svou přednášku o Litopsech využil zkušenosti ze čtrnácti cest a více jak ročního pobytu na nalezištích těchto zajímavých rostlin .
Viděli jsme na kvalitních fotkách z přírody téměř celou databázi Litpsů .Popsaná jednotlivá naleziště zakreslená do přehledných map.
Přednášku profesionálně překládal Petr Pavelka.
Průřez zajímavými rody kaktusů ,
Asclepiadaceae na 3D - Ute a Hans Fröhningovi


Druhá přednáška byla zaměřená na průřez méně prezentovaných a přitom zajímavých rodů kaktusů. Hans Fröhningovi není jen kaktusář, ale je také velmi zkušený a pečlivý fotograf a tak jeho obrázky opomíjených kaktusů sklidily zasloužený potlesk.
Po polední přestávce byla pro nás přichystaná lahůdka v podobě přednášky v 3D Prezentované byly atraktivní rostliny čelendi Asclepiadaceae .Pomocí 3D techniky jsme měli možnost nahlédnout do těch nejmenších a skrytých detailů květů těchto zajímavých rostlin.
Pro většinu účastníků to byla novinka která se setkala s velkým ohlasem .
Rod Wigginsia - Jaroslav Vích

Závěrečná přednáška Jaroslava Vícha opět pečlivě připravená. Přehledně nás seznámil s méně prezentovaným rodem Wigginsia. Na fotografiích s doprovodným komentářem nám ukázal jednotlivé zástupce tohoto rodu . Měli jsme možnost také vidět stav jednotlivých míst s výskytem těchto kaktusů.


Doprovodný program sympozia .

Nechyběla nabídka knižního fondu Petra Koupelky www.cactus

Martin Tvrdík - Gymnofilové spřádající nové plány


o nabídku sukulentů a kaktusů se postaral Petr Pavelka a Pavel Heřtus


Pestrou nabídku sukulentů nabízel Jaroslav Hušner ,

Velký zájem byl opět o mrazuvzdorné kaktusy Alexander Quaiser

Letošní sympozium se opět těšilo hojnému zájmu účastníků .
Všechny přednášky jsou zaznamenané a budou po zpracování k mání na DVD .Seznam záznamů přednášek najdete na aktualizovaném seznamu v knihovně.

B.S.

foto ze sympozia 2014