Sympozium 2013
přednášky přednášející
Chile Roman Staník - Slovensko
USA Ing. Josef Bušek - Německo
Sukulentní Cucurbitaceae Radka Matulová – Jirka Maule - Plzeň
Melokaktusy Kuby Libor Kunte - Děčín
Sukulenty jihozápadu Angoly Petr Pavelka - Praha
Tradiční pražské sympozium se uskutečnilo 23.března v přednáškovém sále Městského úřadu Prahy 8 Libně v ulici U Meteoru 6/147. Úvodní slovo měl předseda pražského spolku Ivan Běťák . Informoval o dění a novinkách SČS PKS. S programem a organizací sympozia nás seznámil Vladislav Šedivý . Jednotlivé přednášky jsou nahrány díky Karlu Halbichovi a budou k dispozici ve spolkové knihovně.

Chile - Roman Staník
Programový maraton otevřel Roman Staník .Pěkně sestavená a pestrá přednáška nám přiblížila jednotlivé kaktusové populace z nejzajímavějších chilských lokalit.


Kubánské Melokaktusy - Libor Kunte
Druhá přednáška obsahově kopírovala a doplňovala velmi úspěšný Special 1 Kaktusy 2013 . o ktrý projevili zájem i zahraniční kaktusáři. Obrazově a slovně doplněné informace o kubánských Melokaktusech a stavu na jednotlivých lokalitách výskytu.

Sukulenty Angoly - Petr Pavelka
Po dlouhé době se otvírají možnosti navštívit Angolu, která je domovem mnoha endemických sukulentních rostlin . Takovou poznávací cestu se podařilo Petrovi uskutečnit a částečně zmapovat nejzajímavější tamní sukulentní rostliny. Cesta byla časově omezená o to víc byla intenzivnější . Vytvořil velmi zajímavou přednášku doplněnou názornou fotodokumentací tamní flóry.


Jihozápad USA - Josef Bušek
Zkušený kaktusář a kaktusový cestovatel . Sestavil přednášku z oblasti Jihozápadu USA . Obrazově a slovně nás seznámil s kaktusy této rozlehlé oblasti .


Radka Matulová - Jirka Maule
Závěrečnou přednášku společně sestavila Radka Matulová a Jirka Malule. Přednáška se úzce specializovala na tykvovité - cucurbitaceae . Obrazově nás seznámili s rostlinami tohoto rodu které mají ve sbírce


Doprovodný program sympozia .

Nechyběla nabídka knižního fondu Petra Koupelky www.cactus

Přátelská setkání kaktusářů


o nabídku kaktusů se postaral Petr Pavelka Jakub Jílemnický a Pavel Heřtus


Pestrou nabídku sukulentů nabízel Jaroslav Hušner ,

Velký zájem byl opět o mrazuvzdorné kaktusy Alexander Quaiser

Letošní sympozium se opět těšilo hojnému zájmu účasníků .
Všechny přednášky jsou zaznamenané a budou po zpracování k mání na DVD .Seznam záznamů přednášek najdete na aktualizovaném seznamu v knihovně.

B.S.

foto ze sympozia 2013