Sympozium 2012
přednášky přednášející
Brazilské kaktusy a jiné sukulenty Andreas Hofacker - Německo
Austrálie, Nový Zéland Josef Odehnal
Brazilské pachykaulní a kaudiciformní sukulenty Marlon Machado - Brazílie
Mexické kaktusy Anton Hofer - Švýcarsko
Tradiční pražské sympozium se uskutečnilo 31.března v přednáškovém sále Městského úřadu Prahy 8 Libně v ulici U Meteoru 6/147.
Úvodní slovo měl předseda pražského spolku Ivan Běťák. Přivítal účastníky a seznámil je s programem sympozia. Připomněl devadesáté výročí pražského spolku založeného roku 1922 a výročí narození A.V. Friče 1882
Přednášky zahraničních hostů byly bravůrně překládány Petrem Pavelkou a Milanem Zacharem. Počítače a digitální technika se stala denní potřebou a tak projekce přednášek proběhla v klidu a pohodě.

Brazilské kaktusy a jiné sukulenty - Andreas Hofacker
Přednáškový program otevřel předseda německé organizace DKG Andreas Hofacker. Jeho celoživotní láskou jsou brazilské kaktusy. Mnohokrát navštívil tuto zimi a tak nám mohl přiblížit pomocí fotografií jednotlivé populace brazilských kaktusů. Přednáška byla v angličtině , překládal Petr Pavelka.


Austrálie , Nový Zéland - Josef Odehnal
Druhá přednáška Josefa Odehnala byla z jeho tříměsíční cesty po Austrálii. Na prezentaci nám nabídl pohled na odlišnou flóru , faunu a památky Austrálie.

Brazilské pachykaulní a kaudiciformní sukulenty - Marlon Machado
Velmi zajímavou přednášku o brazilských sukulentech jsme mohli sledovat od Marlona Machada. Viděli jsme pachykaulní a kaudiciformní sukulenty na fotografiích z přírody. Velký tlak na nedotčenou přírodu je i v Brazílii a tak jsou ohroženy i rostliny které byli teprve nedávno objeveny a popsány.


Mexiko - Anton Hofer
Závěrečná přednáška byla od pilného cestovatele Antona Hofera. Přednášku sestavil z mnoha cest po Mexiku. Zavzpomínal na vzácné nálezy kaktusů a přátele se kterými uskutečnil jednotlivé cesty . Tuto přednášku překládal Milan Zachar.


Doprovodný program sympozia .

Nechyběla nabídka knižního fondu Petra Koupelky www.cactus

Přátelská setkání se zahraničními hosty


o nabídku kaktusů se postaral Milan Zachar a Pavel Heřtus


Pestrou nabídku sukulentů nabízel Jaroslav Hušner , Petr Pavelka a Jakub Jílemnický

Velký zájem byl opět o mrazuvzdorné kaktusy Alexandera Quaisera

Sympozium se vydařilo a tak se sluší poděkovat přednášejícím a všem organizátorům této akce.
Všechny přednášky jsou zaznamenané a budou po zpracování k mání na DVD .Seznam záznamů přednášek najdete na aktualizovaném seznamu v knihovně.

B.S.

foto ze sympozia BS