setkání SPS Plzeň 2009
přednášky přednášející
Suchomilná vegetace Argentiny Milan Kůrka
Zajímavosti kolem Konference CSSA v Arizoně (USA) Petr Pavelka
Sukulentní Western Cape 2009 (JAR) Jakub Jilemický
flóra i fauna Etiopie 2008 Zdeněk Bříza
Sekce pěstitelů sukulentů po krátké krizi obnovila plně svojí činost .
O činosti SPS se dočtete na stránkách www.sukulenty-sps.cz

Jen několik momentek od Tondy Krejčíka z letošního setkání SPS v Plzni

Milan Kůrka
Milan Kůrka

Klub kaktusářů z Plzně zastupoval Milan Kůrka


Petr Pavelka
Petr Pavelka

Na setkání nemohl chybět významný znalec a milovník sukulentů Petr Pavelka


Jakub Jilemnický
Jakub Jilemnický


Jiří Maule
Jiří Maule

Obětavý organizátor setkání SPS v Plzni Jiří Maule


B.S.