Letní tábor Podhradí na Sázavě 2009
Stanice přírodovědců DDM hl.m. Prahy na Smíchově
www.ddmpraha.cz
Fakta o táboře
Tábor se uskutečnil v Podhradí na Sázavě a pořádala jej Stanice přírodovědců, která patří pod DDM hl. m. Prahy
Tábora se zúčastnilo přes 70 dětí. Osou programu byla etapová hra Cesty A.V. Friče. Starší děti vyslechly 3 přednášky s promítáním.: J. Šnicer – Mexiko, A. Krejčík – Ostatní sukulenty, V. Jakubec – Bolívie
Kaktusy a sukulenty, které sloužily jako odměny pro etapovou hru a další soutěže darovali: J. Šnicer, A. Krejčík, L. Horáček, V. Jakubec a J. Zeman.
Dále děkujeme za bezplatnou přednášku panu V. Jakubcovi

Tonda Krejčík

Dlouholetý člen pražského spolku a vedoucí kroužku kaktusářů DDM hl.m. Prahy Tonda Krejčík byl odborným poradcem na této záslužné akci .

Jaroslav Snicer

Druhým garantem byl Jarda Snicer, odborník na kaktusy tělem i duší .Předával mladým kaktusářům své zkušenosti s pěstováním kaktusů a poutavě vyprávěl o svých cestách po Mexiku, které několikrát navštívil.

hvězdárna Ondřejov

Součástí byl i celodenní výlet do Ondřejova a místní hvězdárny.

Pepa Zeman

Navštívit Ondřejov znamená pro kaktusáře i návštěva skleníků Josefa Zemana.

mladí kaktusáři

Projít všechny skleníky dá zabrat ale vybere si každý

nákupy

hlavně vybrat ten nejhezčí

základy nových sbírek

Základy nových sbírek nadějných kaktusářů

soutěže

během dne se soutěžilo o hodnotné ceny


přesazování

soutěžilo se ve zručnosti a zanalostech


etapová hra

odvážná děvčata při noční etapové hře

noční překvapení


Noční překvapení v podobě kaktusů pro účastníky etapové hry.

získané ceny

vydobyté ceny ze soutěží

získané ceny

Děkujeme sponzorům za ceny darované do soutěží


Taky jsme si vybraly

Článek Tondy Krejčíka do IN